Конференции

 • Конференција на Меѓународниот Син штит, одржана онлајн на платформата ZOOM, 14 & 15 декември 2021 година
 • Конференција на Меѓународниот Син штит, одржана онлајн на платформата ZOOM, 2020 година
 • Конференција на Меѓународниот Син штит во Брисел, Белгија, 2018 г
 • Конференција на Меѓународниот Син штит во Виена, Австрија, 2017 г
 • Конференција на Меѓународниот комитет на Синиот штит во Милано, 2016 г
 • Генерална конференција на Асоцијацијата на национални комитети на Сииот штит, оддржана на 7 март 2013 г во Париз, Франција
 • Конференција на Асоцијацијата на национални комитети на Синиот штит, 25-27.04.2012, Виена, Австрија;
 • Конференцијата на Бордот на ANCBS и на Конференцијата на Светскиот археолошки конгрес, 06-10.04.2010, Виена, Австрија;
 • Конференцијата на Бордот на ANCBS, 16.10.2010, Хаг, Холандија;
 • Конференција на Меѓународниот комитет на Синиот штит и на Асоцијацијата на национални комитети на Синиот штит, 02-05.12.2009, Париз, Франција;
 • Конференција на Бордот на Асоцијацијата на национални комитети на Синиот штит, 12.06.2009, Хаг, Холандија;
 • Конференција на Меѓународниот комитет на Синиот штит, 07-09.12.2008, Хаг, Холандија;
 • Конференција на Меѓународниот комитет на Синиот штит, 19-14.08.2007, Виена, Австрија;
 • Конференција на Меѓународниот комитет на Синиот штит, 27-28.09.2006, Хаг, Холандија;
 • Конференција на Фондот на принцот Клаус, 25-26.09.2006, Хаг, Холандија.