МОНИТОРИНГ

  • 2015 „ Увид на состојбата на заштитените објекти во градот Тетово по поплавата од 3 август 2015 година“
  • 2014 „ Увид на загрозеноста на недвижното културно наследство во Р.Македонија“.
  • 2010 Следење на состојбата на НУ Завод и Музеј Охрид и другите споменици од културата по поројниот дожд на 31 март 2010 година во Охрид.
  • 2004 Втор мониторинг на културното наследство во регионите зафатени со војната во 2001 година
  • 2003 Мониторинг на културното наследство во регионите зафатени со војната во 2001 година